Auktoriserad translator från svenska till engelska

Gunilla Ramell

Som auktoriserad translator till engelska erbjuder jag den unika kombinationen av mitt svenska modersmål tillsammans med engelskan som andra modersmål då jag bott i engelsk-talande land hela mitt vuxna yrkesliv. Jag har haft befattningar på betydande nivåer inom några av USAs största energi- och kraftbolag, samt inom regeringsmakten och NGO-organisationer. 

 

E-post: gunilla@ramell.com
Telefon: 031-16 31 90
Mobil: 070-645 9550

Områden: Juridik, främst adoptioner, bouppteckningar, testamenten och tingsrättsbeslut /all typer av domar.

Även bolagsordningar och associationsrättsliga dokument. Ekonomi, handel, myndighetstexter, betyg och andra utbildningsdokument samt CV:n, referensbrev  och pressmeddelanden.

Språkgranskning av vetenskapliga avhandlingar och artiklar.

Behärskar både brittisk och amerikansk engelska.

Min hemsida: www.ramell.com 

Kontakta översättaren direkt!