Från svenska

Till svenska

Om Kammarkollegiet

 

Kammarkollegiet är en statlig myndighet med juridiska, ekonomiska och administrativa uppgifter. Kollegiet har drygt 200 anställda varav de flesta arbetar i Stockholm. Försäkringsavdelningen, med närmare 40 anställda, finns i Karlstad.

 

Auktorisation av översättare

 

Syftet med den statliga auktorisationen är att tillgodose samhällets behov av kvalificerade översättare. En översättare som är auktoriserad kallas även auktoriserad translator. Auktoriserad translator/översättare är en skyddad yrkestitel. En auktoriserad översättare översätter skriftliga handlingar. Eftersom en översättning kan vara lika bindande som en originalhandling krävs det ofta att översättningen är gjord av en auktoriserad översättare. En auktorisation som översättare gäller antingen till svenska eller från svenska. En auktorisation gäller i fem år och kan därefter förnyas.

Auktoriserade översättare har genomgått Kammarkollegiets prov som omfattar översättning av en juridisk, en ekonomisk och en allmän text. Översättningen görs antingen från svenska till ett annat språk eller från ett annat språk till svenska. 

 

Den som vill bli auktoriserad ska:

Ha fyllt 18 år och inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken eller vara underkastad någon annan motsvarande inskränkning i en annan stat

Vara känd för redbarhet och i övrigt vara lämplig som översättare

Ha blivit godkänd i kollegiets översättarprov