loading...

Våra tjänster

Vad som är gemensamt för oss translatorer är att vi översätter till och/eller från svenska och levererar bestyrkta översättningar. Utöver det kan varje enskild translator erbjuda olika tjänster som till exempel korrekturläsning, språkgranskning & redigering, copy mm. Du hittar mer information i varje translators beskrivning och du är alltid välkommen att maila frågor.

 

Auktoriserad translator. Auktoriserad översättning. Auktoriserad översättare. Bestyrk översättning.
Bestyrkta översättningar. Översättning från svenska. Översättning till svenska. Översättning av betyg. Översättning av intyg. Översättning av testamente. Översättning av fullmakt.

Översättning av årsredovisningar.

Från svenska

Till svenska

Auktoriserad translator

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation som meddelas av Kammarkollegiet